3 days ago

Informacja – warsztaty z Excela

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.integracyjne-wyjazdy.ed read more...

3 days ago

Obwieszczenie – szkolenia z biologii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

3 days ago

Informacja – kursy z ekonomii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 h read more...

6 days ago

Publikacja – szkolenia z algebry

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/s read more...

6 days ago

Informacja – kursy z technik pamięciowych

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.team-building.com.pl/blog/r read more...

7 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z transportu

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.integracyjne-wyj read more...

7 days ago

Decyzja – kursy z autoprezentacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.integracyjne-wyjazdy.in read more...