4 weeks ago

Anons informacyjny – kursy z politologii

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...

4 weeks ago

Obwieszczenie – szkolenia z niemieckiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/admin read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http:// read more...

1 month ago

Zaproszenie – treningi z politologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" read more...

1 month ago

Informacja – warsztaty z Excela

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.integracyjne-wyjazdy.ed read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z biologii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 month ago

Informacja – kursy z ekonomii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 h read more...